X

Νέα και Ανακοινώσεις | Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων | Εκδηλώσεις | Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

2ος ετήσιος απολογισμός του ΤΜΕΔΕ

2ος ετήσιος απολογισμός του ΤΜΕΔΕ

Κ. Μακέδος: «Με αξιοπιστία και εξωστρέφεια χτίζουμε το μέλλον»

«Με αξιοπιστία και εξωστρέφεια χτίζουμε το μέλλον», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, κατά την παρουσίαση του Δεύτερου Ετήσιου Απολογισμού του Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ταμείου, παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Tάσου Πετρόπουλου, του εκπροσώπου της ΝΔ και Αν. Τομεάρχη Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΔ, κ. Νότη Μηταράκη, της Γενικής Γραμματέα του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), κας Katrin Sturm, του Τεχνικού Κόσμου και του Τραπεζικού Κλάδου. Σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό, που απέστειλε ο Πρόεδρος του AECM, κ. Bernhard Sagmeister, συνεχάρη το ΤΜΕΔΕ για τις υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες, που παρέχει, κάνοντας γνωστό ότι «το 2019 θα είναι έτος ψηφιοποίησης για τον AECM».

 

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (223)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 4.3
Ετικέτες:

Θετική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) για την Ειδική Συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στην Attica Bank ΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπό στοιχεία “ECB-SSM-2019-GR-1 / QLF-2018-0064” απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο εγκρίθηκε η απόκτηση από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), ειδικής συμμετοχής, ποσοστού άνω του 30%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank ATE.

Σημειώνεται ότι, στις 30ης Ιουλίου 2018, ανακοινώθηκε η μεταβίβαση 95.606.341 κοινών μετοχών της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2018, βάσει της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Οικ. 33379/2703/15-06-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄2280/15-06-2018), με το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ να διαμορφώνεται στο 32,50% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (108)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 2.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
«e-Διακηρύξεις»: Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνεχίζει να πρωτοπορεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

«e-Διακηρύξεις»: Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνεχίζει να πρωτοπορεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνεχίζει να πρωτοπορεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών»

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανακοινώνει την αναβάθμιση της εφαρμογής «e-Διακηρύξεις», με ευκολότερη αναζήτηση, εξατομίκευση του περιεχομένου, καθώς και διακηρύξεις φορέων, που δεν υποχρεούνται στη δημοσίευσή τους στη Διαύγεια και το ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων, όπως η Δ.Ε.Η, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε και ο Ο.Λ.Π. Για την πρόσβαση και τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται η επικαιροποίηση των στοιχείων των Πιστούχων Μελών, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα www.tmede.gr.

 

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (272)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 3.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (97)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Κωνσταντίνος Μακέδος: «Ο Τεχνικός Κλάδος περνάει σε μία νέα περίοδο ωριμότητας»

Κωνσταντίνος Μακέδος: «Ο Τεχνικός Κλάδος περνάει σε μία νέα περίοδο ωριμότητας»

«Ο Τεχνικός Κλάδος περνάει σε μία νέα περίοδο ωριμότητας, προκειμένου να εισέλθει σε οριστική και βιώσιμη πορεία προόδου», δήλωσε ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνος Μακέδος, στην πρώτη ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ταμείου, με τίτλο «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο: Μνημόνιο συναντίληψης φορέων» και διοργάνωσαν ο ΣΑΤΕ, ο ΣΕΓΜ και ο ΣΤΕΑΤ.            

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ: «Η θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδομές - Κατασκευές, η σύσταση φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων, καθώς και η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης των Φορέων είναι μία σπουδαία αρχή και μια νέα γραφή από τον κλάδο μας, που μπορεί να εγγυηθεί το επιτυχές γύρισμα της σελίδας». 

 

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (257)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ανακοινώθηκε η πρώτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 1/1/2017 έως 31/12/2017, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση  της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Κατά τη χρήση 2017 εκδόθηκαν 50.154 εγγυητικές επιστολές που αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων, σχεδόν, ισόρροπα κατανεμημένες. Ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και λήφθηκαν όλες οι πρόσθετες εξασφαλίσεις που το Ταμείο έχει θέσει για την χορήγηση των εγγυητικών επιστολών, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου.

Με τις εφαρμογές e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα, e-Διακηρύξεις και e-Πρωτόκολλο, που σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών των οικονομικών προσφορών για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, δίνεται πλέον η δυνατότητα στον Τεχνικό Κόσμο και τους Έλληνες επιστήμονες, να αναπτυχθούν ισότιμα και με όρους διαφάνειας.

 

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (291)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Ομιλία Κ. Μακέδου στο Συνέδριο TUFE 2018: "Economy, Society and Climate Change – The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate"

Ομιλία Κ. Μακέδου στο Συνέδριο TUFE 2018: "Economy, Society and Climate Change – The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate"

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, κατά τη διάρκεια του διεπιστημονικού συνεδρίου TUFE 2018, που διοργάνωσε το ΤΕΕ στις 7/11/2018, τόνισε την ανάγκη της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της παγκόσμιας κοινότητας. «Είναι χρέος μας να δράσουμε με θάρρος και υπευθυνότητα μέσα από εντατικές εθνικές και διεθνείς συνεργασίες. Να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να προσαρμοστούμε και να περιορίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, να εξασφαλίσουμε μία οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την αγορά. Προστατεύοντας και σεβόμενοι το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, να χρησιμοποιήσουμε με σωφροσύνη την επιστημονική μας γνώση. Να εγγυηθούμε την ευημερία για τον κλάδο μας, αλλά και για τις κοινωνίες μας».

Όσον αφορά το Ταμείο, σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, ήδη κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εκδόθηκαν 50.154 εγγυητικές επιστολές, ενώ ο Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του τέθηκαν σε πρώτη προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του.

«Η νέα ψηφιακή εφαρμογή «e-Διακηρύξεις» που εισαγάγαμε, παρέχει στους Μηχανικούς - μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τη δυνατότητα να ενημερώνονται με ένα κλικ, μέσω της ιστοσελίδας www.tmede.gr, για όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές e-Εγγυητικές, e-Πρωτόκολλο και e-Εγκυρότητα δίνεται πλέον η δυνατότητα στον τεχνικό κόσμο και τους Έλληνες επιστήμονες να αναπτυχθούν ισότιμα, αξιοποιώντας όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού», ανέφερε, τονίζοντας ότι: «Κάνουμε πράξη την ψηφιακή επανάσταση».

Επιπλέον, επεσήμανε το γεγονός ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί πλήρες μέλος του European Association of Guarantee Institutions. «Μόνο για το 2017 το χαρτοφυλάκιο των εγγυητικών του Οργανισμού ανήλθε σε πάνω από 40  δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύνολο 3,1 εκατομμυρίων εγγυητικών επιστολών. Ως μέλος του, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο. Θα λαμβάνει επίσης την απαραίτητη αρωγή σε κάθε θέμα, που θα αφορά τα χρηματοδοτικά και οικονομικά όργανα, τα διαρθρωτικά ταμεία, τις κρατικές ενισχύσεις και την περαιτέρω ψηφιοποίηση, ενώ θα διαθέτει πλέον και άμεση διεθνή θεσμική εκπροσώπηση

«Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ατζέντα για το 2030, του ΟΗΕ, δεν αποτελούν απλά έναν οδικό χάρτη χάραξης πολιτικής. Αντίστοιχα, η συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, αν και ήρθε με καθυστέρηση, αποτελεί επίσης μία θαρραλέα απόφαση για επείγουσα δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι δύο αυτές παγκόσμιες συμφωνίες, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή ατζέντα για την ενέργεια και το κλίμα, δημιουργούν ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο, καλούμαστε να κινηθούμε, άμεσα.

Καθώς, συνθέτουν έναν οδηγό επιβίωσης για την ανθρωπότητα. Ένα πλαίσιο που και για τη χώρα μας αποτελεί μονόδρομο», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη για επείγουσα δράση, καθώς φαινόμενα όπως οι τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα, τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (275)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Κ. Μακέδος στο Athens Investment Forum 2018: Τα δημόσια έργα πρέπει να υπηρετούν, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον

Κ. Μακέδος στο Athens Investment Forum 2018: Τα δημόσια έργα πρέπει να υπηρετούν, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον

«Η νέα κανονικότητα, οφείλει να είναι άρρηκτα ταυτισμένη με τη νέα ηθική, την ηθική της βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, τη Δευτέρα 5/11/2018, στο Athens Investment Forum. Όπως είπε, «δημόσιο έργο δε νοείται εάν δεν εξυπηρετεί, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον, προσδιορίζεται, όχι μόνο όταν επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση, κόστους και ποιότητας. Αλλά, όταν επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγική οικονομική αξία για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία, με ταυτόχρονη προστασία και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων». Αναφέρθηκε στην ανάγκη για εξωστρέφεια και καινοτομία, επισημαίνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ταμείου, και την εισαγωγή της εφαρμογής e-Διακηρύξεις, καθώς επίσης και τη συνεργασία του με τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας AECM, στο πλαίσιο δράσεων του ΤΜΕΔΕ. Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο στόχος είναι η τόνωση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, «της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας όπως τη χαρακτήρισε». 

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (287)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Economy, Society and Climate Change

1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Economy, Society and Climate Change

Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate - www.tufe2018.com

Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα Economy, Society and Climate Change / Τhe impact o mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG-InternationalFederation of Surveyors, UIA-International Union of Architects, ECCE-European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE/WPLA-Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το 2018 σηματοδοτεί τη χρονιά κατά την οποία εκπρόσωποι του ΤΕΕ κατέχουν θέσεις Διοίκησης σε τέσσερις (4) Διεθνείς Οργανισμούς. Με την ευκαιρία αυτή και στο πλαίσιο της ανάδειξης της διεπιστημονικότητας συνδιοργανώνεται το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο από τις 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09.00 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20.00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στο Συνέδριο μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί θα έχουν την ευκαιρία μέσω της ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειριών και επιστημονικών γνώσεων να συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας. Σύγχρονα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα,
τυποποίηση BIM(BuildingInformation Modeling), έξυπνες πόλεις, αειφόρος ανάπτυξη, βιώσιμη διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών θα τεθούν από τους διακεκριμένους καλεσμένους.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των Μηχανικών,να ενισχύσει τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία, στο realestate και στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους. Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική. 

Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για όλους, ενώ οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου: www.tufe2018.com 

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (305)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. πλήρες μέλος του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. πλήρες μέλος του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)

Κωνσταντίνος Μακέδος: «Θωρακίζουμε την αξιοπιστία μας. Πολλαπλασιάζουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Τεχνικού και Επιστημονικού κόσμου στην Ελλάδα.»

Πλήρες μέλος του πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, «European Association of Guarantee Institutions» (AECM) καθίσταται πλέον, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ύστερα από την επιτυχή αξιολόγησή του και την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του προέδρου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κωνσταντίνου Μακέδου και της Γενικής Γραμματέως του AECM, Katrin Sturm, στα γραφεία του Φορέα στις Βρυξέλλες.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (458)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
RSS