X

Νέα και Ανακοινώσεις | Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων | Εκδηλώσεις | ΤΜΕΔΕ

Μερική άσκηση δικαιωμάτων στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΕ

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. άσκησε μερικώς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Συνολικά το ταμείο θα συμμετέχει με 11εκ. (22εκ. το αρχικό δικαίωμα) στην αύξηση που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 18/5.  

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (106)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

3η διαδοχική απόφαση μεταβίβασης περιουσίας στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την από 17/05/2018 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/7/27872/2259 απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ.οικ. 61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»» μεταβιβάζει :

α) Πλέον του ήδη δοθέντος ποσοστού 10% εκ του συνόλου των μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, ήτοι 118.467.654 τεμάχια, που περιήλθε στον Ε.Φ.Κ.Α. από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

και

β) Έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000 €) από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΦΚΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) ως μέρος της περιουσίας που αναλογεί στο Ταμείο. 

Η απόφαση αυτή αφορά μέρος της περιουσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που είχε περάσει στον ΕΦΚΑ κατά τη συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών φορέων, και αναλογεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα και με την εγκεκριμένη οικονομική έκθεση της εταιρίας Grant Thornton που εκπονήθηκε κατά τη φάση ίδρυσης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (97)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ανταποδοτικές υπηρεσίες ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του πρόκειται να προσφέρει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της Υγείας. Στόχος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για το άμεσο μέλλον, με τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού, είναι να προσφέρει στα μέλη του πρόσβαση σε οργανωμένα δίκτυα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, επίδομα νοσηλείας, συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιου επιπέδου και άλλα σημαντικά προνόμια στο χώρο τόσο της ασφάλισης όσο και της υγείας. Όπως έγινε γνωστό, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για τις υποψήφιες αναδόχους ασφαλιστικές εταιρείες ορίστηκε η 14η Ιουνίου 2018, ενώ η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα αναδειχθεί από την ως άνω διαδικασία, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουλίου 2018. Η Διακήρυξη του ως άνω Ανοιχτού Διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tmede.gr) και έχει επίσης, αποσταλεί στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω στις εταιρείες – μέλη της.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (251)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 2.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Υποβλήθηκε η υποψηφιότητα  του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ένταξή στον Διεθνή  Οργανισμό Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)

Υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ένταξή στον Διεθνή Οργανισμό Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)

Κ. Μακέδος: «Οι Έλληνες Μηχανικοί και η Ελληνική οικονομία να “τρέξουν” άμεσα σε έναν κοινό Ευρωπαϊκό δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης»

Με στόχο την τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, υπέβαλε σήμερα στις Βρυξέλλες την υποψηφιότητα του Ταμείου για την ένταξή του στον Διεθνή Οργανισμό «European Association of Guarantee Institutions» (AECM). Πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό εγγυοδοτικό Φορέα, ο οποίος αποτελείται από 42 μέλη, από 26 χώρες. Στην 25ετή λειτουργία του έχει παράσχει εγγυητικές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μόνο το 2016 εγκρίθηκαν εγγυητικές ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός της υποψηφιότητας, που υπέβαλε ο κ. Μακέδος στη Γενική Γραμματέα του AECM, Katrin Sturm, είναι να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες, ώστε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού, η οποία θα λάβει χώρα στη Βαρσοβία στις 14 Ιουνίου 2018, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να αποτελέσει μέλος του.

Ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε μετά την παρουσίαση: «Αποτελεί στρατηγικό στόχο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η στήριξη των Ελλήνων Μηχανικών και η τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της αγοράς. Βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του Ταμείου η αρωγή τού υψηλά καταρτισμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της χώρας μας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και η ουσιαστική συμβολή μας για μία πραγματική ανάπτυξη στη χώρα.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (113)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Λιάσκας

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Λιάσκας

Για τον θάνατο του Κώστα Λιάσκα, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρέτισε με θλίψη τον Κώστα Λιάσκα, που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών.

Ο Κώστας Λιάσκας ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του για την πρόοδο και την ευημερία των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών. Οι τέσσερις συνεχόμενες θητείες του ως Πρόεδρος του ΤΕΕ συνδέθηκαν με τις λαμπρότερες σελίδες του κλάδου.

Εργατικός, επίμονος, μαχητικός, ειλικρινής, με ήθος και αξιοπρέπεια, αλλά και απαράμιλλη επιστημονική κατάρτιση, έθεσε ως αυτοσκοπό την προκοπή και την δημιουργία. Τόσο για τους συναδέλφους του, όσο και για την πατρίδα.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (181)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά βεβαίωσης ασφάλισης Μηχανικών – Μελών Τ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εισφορών του Ε.Φ.Κ.Α. και σε συνέχεια της αποσύνδεσης της ασφάλισης της ιδιότητας των Μηχανικών από την εγγραφή τους στο Τ.Ε.Ε. (ν.4488 – άρθρο 20), επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης Μηχανικού –Μέλους του Τ.Ε.Ε. είναι τα εξής:

Α. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

1. Βεβαίωση έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (μόνο για όσους έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί στο ΤΕΕ μετά την 01/01/2017).

3. Σε περίπτωση που δεν έχει υπάρξει έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ. ή έχει γίνει διακοπή και έχει υποβληθεί αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μετά την 01/01/2017 βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4488/2017, παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της αίτησης.

Β. ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1. Αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του εργοδότη από 01/01/2017 και έπειτα.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (μόνο για όσους έχουν εγγραφεί ή επανεγγραφεί στο ΤΕΕ μετά την 01/01/2017).

3. Σε περίπτωση που δεν έχει υπάρξει έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ. ή έχει γίνει διακοπή και έχει υποβληθεί αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μετά τη 01/01/2017 βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4488/2017, παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και τη ημερομηνία της αίτησης.

Τονίζεται τέλος, ότι σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η βεβαίωση θα περιλαμβάνει το χρόνο ασφάλισης έως την 31/12/2016.

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (763)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 1.5
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει για την αντισυνταγματικότητα των αναδρομικών εισφορών των μηχανικών – Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ

Δεκτό έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα δεκάδων μηχανικών της χώρας που κατατέθηκε υπό το συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης απευθείας στο ΣτΕ βάσει του νόμου 3900 για την κρίση ως αντισυνταγματικών ή μη των αναδρομικών εισφορών β εξαμήνου του 2012 που ζητούνται μέσω ειδοποιητηρίων από τον ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι τις προσφυγές είχαν καταθέσει δεκάδες διπλωματούχοι μηχανικοί στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (330)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
Παράταση για τα αναδρομικά Β εξαμήνου 2012 από τον ΕΦΚΑ

Παράταση για τα αναδρομικά Β εξαμήνου 2012 από τον ΕΦΚΑ

Την παράταση μέχρι τις 30/4/2018 της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου του 2012, για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Μηχανικών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε η διοίκηση του ΕΦΚΑ στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ. 

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία έληγε κανονικά στις 30 Μαρτίου 2018 και λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας η πληρωμή είχε μεταφερθεί μέχρι και τις 3/4/2018.

Σημειώνεται ότι αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της παράτασης.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (769)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 3.0
Κατηγορίες: ΝέαΑνακοινώσεις
Ετικέτες:

Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας

Υπογράφτηκε η απόφαση από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (Παρασκευή 30/03 και Μ. Δευτέρα 02/04, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005) παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Μ. Τρίτη 03/04).

Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (150)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: ΝέαΑνακοινώσεις
Ετικέτες:
Δημοσιογραφική Ενημέρωση για τον 1ο Ετήσιο Απολογισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Δημοσιογραφική Ενημέρωση για τον 1ο Ετήσιο Απολογισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση του Ταμείου, πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική ενημέρωση, με τίτλο "Ίδρυση-Ψηφιακός Μετασχηματισμός-Προοπτικές"

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής ενημέρωσης, ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, παρουσίασε αναλυτικά τους τέσσερις βασικούς στόχους, που υλοποιήθηκαν το 2017 και καθόρισε τις προοπτικές για το 2018.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (471)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
RSS
ΤΜΕΔΕ, διεύθυνση: Π. Π. Γερμανού 3-5, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61, Αθήνα, τηλέφωνα: 210 3740151 και 210 3740154