X

Νέα και Ανακοινώσεις | Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων | Εκδηλώσεις | ΤΜΕΔΕ

Παράταση για τις αναδρομικές εισφορές Ά εξαμήνου 2013

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ασφαλισμένους στον Τομέα Μηχανικών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Ά εξαμήνου του 2013 μέχρι 31/7/2018. Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη προθεσμία έληγε κανονικά στις 30 Ιουνίου 2018.

Η απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ ελήφθη μόλις χθες και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της παράτασης.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (981)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 3.4
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Ενημέρωση για την έκδοση Εγγυητικών Eπιστολών για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014-2020)

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και με αφορμή τα αιτήματα μελών που αφορούν ζητήματα χορήγησης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα κρατικών ενισχύσεων του ΕΦΕΠΑΕ, του ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για τα έργα του «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ (ΕΣΠΑ 2014-2020)», «Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» κ.ο.κ., σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, η διαδικασία έκδοσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για τα παραπάνω συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν έχει μέχρι σήμερα καταρτιστεί για αυτού του τύπου τα έργα, όπως αντίστοιχα προβλέπεται για εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, που αφορούν τεχνικά έργα / εργολαβίες (μέγιστου ποσοστού 15%).

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (456)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Επίσκεψη του Προέδρου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου στην Κρήτη

Η ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας για τους μηχανικούς καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης της Κρήτης, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Μακέδου με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Σπύρο Σοφιανό.

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (112)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Παραλαβή Κάρτας Κατασκηνωτή

Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία (Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 1ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία, καθημερινά από 08:00 έως 14:00, από την Τρίτη 12/06/2018 μέχρι και την Τετάρτη 20/06/2018, αποκλειστικά για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και  παιδιού 
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα  ασφαλισμένο - αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση 
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται να  συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της  κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα


Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή,  η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα αναμονής.


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2018 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία,  προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ, επέστρεψε λάθος στα πεδία "ΕΠΩΝΥΜΟ" ή "ΟΝΟΜΑ" (π.χ. την ένδειξη "ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ", "ΑΡΡΕΝ" ή "ΘΗΛΥ"), καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).


Επισημαίνεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (240)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), έχοντας υπ’ όψιν:

  • Το άρθρο 5 (σελ. 5) της υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού.
  • Τα έως σήμερα υποβληθέντα από τους υποψήφιους αναδόχους αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Σε απάντηση των έως σήμερα υποβληθέντων ερωτημάτων, θέτουμε υπόψη σας τις ακόλουθες διευκρινιστικές απαντήσεις, οι οποίες συμπληρώνουν την υπ’ αριθμ. 8255/17-5-2018 Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (123)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2018 όλων των εντασσομένων φορέων του ΕΦΚΑ: π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, π.ΤΑΞΥ, π.ΤΥΔΚΥ, π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, π.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, π.ΕΤΤΑ-ΤΥΔΑ, π.ΕΤΤΑ-ΤΥΔΠ, π.ΕΤΤΑ-ΤΥΔΘ, π.ΕΤΤΑ-ΤΑΝ, π.ΕΤΤΑ-ΤΑΣ, π.ΟΑΕΕ (υπαλλήλων), π.ΤΑΝΤΠ, π.ΟΓΑ, π.ΤΥΔΕ, π.ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ και π.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ,ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 08/06/2018 έως 14/06/2018 για την 1η κατασκηνωτική περίοδο και από 18/06/2018 έως 29/06/2018 για την 2η και 3η κατασκηνωτική περίοδο. 

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (1020)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 4.1
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 για μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Παρατείνεται έως την Παρασκευή, 8 Ιουνίου, η προθεσμία καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών, παραμένουν ενεργά, μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (181)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Μερική άσκηση δικαιωμάτων στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΕ

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. άσκησε μερικώς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Συνολικά το ταμείο θα συμμετέχει με 11εκ. (22εκ. το αρχικό δικαίωμα) στην αύξηση που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 18/5.  

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (244)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: Δεν υπάρχει αξιολόγηση
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

3η διαδοχική απόφαση μεταβίβασης περιουσίας στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την από 17/05/2018 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/7/27872/2259 απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ.οικ. 61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»» μεταβιβάζει :

α) Πλέον του ήδη δοθέντος ποσοστού 10% εκ του συνόλου των μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, ήτοι 118.467.654 τεμάχια, που περιήλθε στον Ε.Φ.Κ.Α. από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

και

β) Έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000 €) από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΦΚΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) ως μέρος της περιουσίας που αναλογεί στο Ταμείο. 

Η απόφαση αυτή αφορά μέρος της περιουσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ που είχε περάσει στον ΕΦΚΑ κατά τη συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών φορέων, και αναλογεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα και με την εγκεκριμένη οικονομική έκθεση της εταιρίας Grant Thornton που εκπονήθηκε κατά τη φάση ίδρυσης του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (271)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 5.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ανταποδοτικές υπηρεσίες ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του πρόκειται να προσφέρει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της Υγείας. Στόχος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για το άμεσο μέλλον, με τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού, είναι να προσφέρει στα μέλη του πρόσβαση σε οργανωμένα δίκτυα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, επίδομα νοσηλείας, συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιου επιπέδου και άλλα σημαντικά προνόμια στο χώρο τόσο της ασφάλισης όσο και της υγείας. Όπως έγινε γνωστό, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για τις υποψήφιες αναδόχους ασφαλιστικές εταιρείες ορίστηκε η 14η Ιουνίου 2018, ενώ η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα αναδειχθεί από την ως άνω διαδικασία, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουλίου 2018. Η Διακήρυξη του ως άνω Ανοιχτού Διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tmede.gr) και έχει επίσης, αποσταλεί στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω στις εταιρείες – μέλη της.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018/Publisher: ΤΜΕΔΕ/Προβολές (433)/Σχόλια (-)/ Αξιολόγηση: 2.0
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Ετικέτες:
RSS